...on life and other dreams...

donderdag 17 april 2008

Onze vriend 'the pope' in 't land van uncle sam...

't is weer schoon ende stichtelijk wat hij daar placht uit te brengen over de schandalen met de pedofiele pastoorkes en meer van dat gespuis. Excuses naar de slachtoffertjes? Nee gij! Het pedofilieschandaal is VOOR DE KERK een bron van diepe beschaamdheid en groot lijden. "HET IS NIET EENVOUDIG GEWEEST OM OP DEZE SITUATIE TE REAGEREN!"
Mededogen en aandacht voor de slachtoffers moet NU de prioriteit krijgen!
En nu komt het! De MAAR, of wat dacht je?
Pope vindt dat de actie van de katholieke kerk van een 'bredere context' moet worden voorzien. Volgens de wijze man valt de zonde van sexueel misbruik binnen de sexuele moraal van de Amerikaanse samenleving.
"Welke zin heeft het om over bescherming van het kind te spreken als op de dag van vandaag in vele gezinnen via ruim toegankelijke media naar porno en geweld kan worden gekeken?" "Iedereen heeft een rol te spelen om een solide morele opvoeding tge geven aan zowel jongeren als ouderen", aldus de katholieke herder.
-----
Moraal v/h verhaal?
Deze keer hebben we de schandalen niet eenvoudig onder de mat kunnen vegen en 't heeft ons nog véél geld gekost ook! Om dan nog niet te spreken van het groot aantal van onze 'beminde gelovigen' dat er de brui aan gaf en verontwaardigd onze bouwsels links liet liggen godverdomme!
We zijn schuldig, enfin, dat kunnen we niet ontkennen, MAAR wij niet alléén hé, of wat dacht ge! Onze brave, devote rokkendragers hebben dan wel een hoopje beloftes afgelegd, maar dat zijn ook maar mensen hé! Nee nee, de maatschappij is minstens zo schuldig! En sommige kinderen hebben zekers ook wel aanleiding gegeven; ge kent dat...
Ja ja, deze keer hebben we 't duur moeten betalen!
Godverdomme, fratres, blijf in 't vervolg met jullie ...oten van die kinderen af! En als ge 't dan toch niet kunt laten, doe het dan met volwassenen of onder mekaar, gelijk in onze kloosters en onze seminaries, en langer geleden de colleges...
Enfin, ge zijt verwittigd hé: hou 't binnenskamers!
Geen vragen nee? Dank u, en 'verlaat de kerk op tijd' hé...
(hahaha) wij, geestigen, sorry, geestelijken, mogen toch 's lachen zeker...
Vanwege uw herder, die zijn geloftes ook heeft afgelegd...., wat zei ik 'afgelegd'? opzij gelegd? in alle geval 'k heb beloftes gedaan, oké?


....
Blogarchief